Blockchain

Een blockchain of blokketen is een keten van data-elementen die blocks (blokken) worden genoemd in volgorde van totstandkoming. Er is een eenvoudig te controleren systeem om te bepalen welke opeenvolgende blokken aan elkaar gerelateerd horen te zijn. Vergelijkbaar met een grootboek waar alle transacties in staan geregistreerd.