fbpx

Bitcoin-mythe ontkracht: ‘Het is een pyramidespel’

De beschuldiging dat Bitcoin niets meer is dan een Ponzi-scheme of pyramidespel is misschien wel de oudste, langst bestaande kritiek op de digitale munt. Het basisidee is dat er hier niets van waarde is en dat het hele bestaan van bitcoin bedoeld is om Satoshi Nakamoto en de speculanten die in het begin voor een paar centen of dollars hebben ingekocht, te verrijken door anderen te misleiden om zich tegen een hogere prijs in te kopen.

Het hoofdkenmerk van een pyramidespel is dat rendementen die aan vroege investeerders in een niet-bestaande onderneming zijn beloofd, worden uitbetaald met geld dat door latere investeerders in het stelsel wordt gestort. Dit soort oplichterij valt uit elkaar wanneer er gewoon geen nieuwe mensen zijn om te “investeren” in het project. Op dat moment ontvangen de eerste investeerders geen rendement meer op hun initiële investering en wordt het duidelijk dat het hele systeem gebaseerd was op leugens en bedrog in plaats van een of andere legitieme beleggingsstrategie of -product.

Bitcoin is duidelijk geen pyramidespel om twee belangrijke redenen: 1. Bitcoin bestaat om de gebruikers ervan echte waarde en nut te bieden, en 2. Bitcoin vereist geen nieuwe investeringen om te blijven werken.

Het gebruik van Bitcoin vereist geen nieuwe investering

In een Ponzi-schema is er geen product, bedrijfsplan of beleggingsstrategie die tot rendement leidt. In plaats daarvan komt het geld om oude investeerders te betalen van nieuwe investeerders.

Met Bitcoin gebruiken of speculeren beleggers eenvoudigweg over de prijs van een digitale munt. In de loop der jaren heeft Bitcoin zijn waarde als een apolitiek digitaal geld getoond en de mensen die het vandaag kopen, gebruiken het als een geld – of op zijn minst als een opslag van waarde.

Bovendien heeft bitcoin geen nieuwe gebruikers nodig om het systeem te betreden, zodat de huidige gebruikers hiervan kunnen profiteren. In het bijzonder zal de huidige emissieratio van 3,8% (productie van meer Bitcoin door mining) van Bitcoin na de halving van volgend jaar dalen tot ongeveer 1,9 procent.

In een wereld met zo’n lage aanbodgroei en een constante gebruikersbasis (geen oude gebruikers vertrekken en geen nieuwe gebruikers komen), zou een bitcoin-gebruiker meer goederen en diensten moeten kunnen kopen dan hij een paar jaar eerder met diezelfde bitcoin zou kunnen hebben, vanwege de onvermijdelijke toegenomen efficiëntie van de wereldeconomie als gevolg van verbeteringen in technologie en andere factoren.

Met andere woorden, bitcoin zou in dit hypothetische scenario een echt nut hebben als opslag van waarde.

Er moet ook rekening mee worden gehouden dat de “productie van Bitcoin” om de vier jaar zal worden gehalveerd totdat alle Bitcoins die ooit zullen bestaan zijn gemaakt, waarna de emissieratio 0 procent wordt.

Alle vormen van geld hebben kenmerken van een pyramidespel

In de loop der jaren zijn er veel verschillende argumenten geweest rond Bitcoin als een pyramidespel, maar die gemaakt door de Nobelprijswinnende econoom en New York Times- columnist Paul Krugman in januari 2018 is het perfecte voorbeeld voor het ontkrachten van een ander aspect van de Ponzi-claim.

In zijn bericht over deze kwestie wees Krugman op de woorden van collega Nobelprijswinnaar Robert Shiller en verwees naar Bitcoin als niets meer dan een zeepbel die uiteindelijk slecht zou eindigen voor iedereen die het actief in bezit had:

“Maar hoe zit het met het feit dat degenen die vroeg bitcoin kochten, grote hoeveelheden geld hebben verdiend? Nou, mensen die met Bernie Madoff investeerden, verdienden ook veel geld, of leken dat in ieder geval lang te doen.

“Zoals Robert Shiller, ’s werelds grootste expert op het gebied van zeepbellen, aangeeft, zijn vermogens zeepbellen ‘natuurlijk voorkomende pyramidespellen’. Vroege investeerders in een zeepbel verdienen veel geld als nieuwe investeerders worden aangetrokken, en die winsten trekken nog meer mensen aan. Het proces kan jaren duren voordat iets – een reality check, of gewoonweg uitputting van de groep van potentiële investeerders – het feest tot een spontaan en pijnlijk einde brengt.”

Wat Krugman hier schrijft is niet verkeerd. Maar het belangrijkste punt met zijn argument is dat het ook van toepassing is op elke andere vorm van geld, inclusief de Amerikaanse dollars. Zoals mede-oprichter van AngelList, Naval Ravikant in het verleden heeft gezegd, is geld een zeepbel die nooit knalt.

We moeten niet vergeten de Amerikaanse dollar als geld werd opgestart door een directe koppeling met goud. Er was in een koppeling tussen de Amerikaanse dollar en goud totdat de Amerikaanse president Richard Nixon besloot de Amerikaanse dollar en goud los te koppelen in 1971.

Met dit in gedachten, is het nuttig om Krugmans argumenten tegen Bitcoin te bekijken en ze toe te passen op goud. Zeker, goud heeft een aantal gevallen van niet-monetair gebruik (bijvoorbeeld, elektronica en sieraden), maar het overgrote deel van de waarde ervan is afkomstig van de speculatie dat het bruikbaar is als geld (of op zijn minst als waardeopslag).

Met andere woorden, degenen die al vroeg de waarde van goud als een vorm van geld zagen, profiteerden ervan omdat dat standpunt wereldwijd steeds meer ingang vond. Hoe klinkt dat nu?

Krugman heeft dus gelijk als hij het argument van het “natuurlijk voorkomende pyramidespel” naar voren brengt als het gaat om Bitcoin. En ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft dit in het verleden geclaimd.

Het goud pyramidespel was de oorspronkelijke basis voor de waarde van de Amerikaanse dollar, en nu is de waarde ervan gebaseerd op het vermogen van de Amerikaanse regering om de meest liquide en populaire munt ter wereld goed te beheren. Zal dat eeuwig duren? De geschiedenis geeft aan dat dit niet het geval is.

Dit betekent dat de Amerikaanse dollar op een voldoende lange termijn ook een pyramidespel is.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap